Dasar Privasi Data ini memberi anda maklumat terperinci tentang perkara berikut:

 • Siapa kami dan bagaimana anda boleh menghubungi kami;
 • Kategori data peribadi yang mana kami proses, sumber dari mana kami memperoleh data, tujuan kami dalam memproses data peribadi dan asas undang-undang yang kami lakukan;
 • Penerima yang kami hantar data peribadi;
 • Berapa lama kami menyimpan data peribadi;
 • Hak yang anda miliki mengenai pemprosesan data peribadi anda.

1.PENGAWAL DATA DAN BUTIRAN HUBUNGI

Siapa kami dan bagaimana anda boleh menghubungi kami

QINGDAO ALASTIN OUTDOOR PRODUCTS CO., LTDialah syarikat induk kepadaALASTIN LUAR.Titik hubungan anda ialah syarikat yang berkaitan dalam setiap kejadian.klikdi siniuntuk senarai semua syarikat kami.

Alastin marin Di Halaman 9, Jalan Nanliu, Jalan Liuting, Daerah Chengyang, Qingdao, Wilayah Shandong, China

T+86 15806581717

T+86 0532-83875707

andyzhang@alastin-marine.com

2. KATEGORI DAN TUJUAN DATA

Kategori data mana yang kami proses dan untuk tujuan apa

 

2.1 Asas undang-undang

Peraturan Perlindungan Data Am EU telah diwujudkan untuk memberikan hak undang-undang kepada perlindungan data peribadi anda.Kami memproses data anda secara eksklusif berdasarkan peruntukan berkanun.

 

2.2 Data yang kami proses dan sumber dari mana kami memperolehnya

Kami memproses data peribadi yang didedahkan kepada kami berkaitan dengan aktiviti perniagaan kami oleh pekerja, pemohon pekerjaan, pelanggan, pemilik produk kami, pengedar, pembekal, bakal pelanggan yang berminat dengan produk kami dan butiran syarikat kami, serta rakan perniagaan lain;data tersebut ialah alamat dan butiran hubungan (termasuk nombor telefon dan alamat e-mel) dan data berkaitan pekerjaan (cth kepakaran di mana anda bekerja): nama, alamat, alamat e-mel, nombor telefon, nombor faks, jawatan dan tempat kerja.Kami tidak memproses kategori data sensitif (“khas”), kecuali data pekerja dalamALASTIN LUARdan pemohon kerja.

 

2.3 Tujuan kami dalam memproses data peribadi

Kami memproses data peribadi untuk tujuan berikut:

 • Hubungan perniagaan dengan pelanggan dan pembekal kami
 • Pendaftaran produk kami
 • Untuk menghantar maklumat kepada pemegang saham kami
 • Untuk menghantar maklumat kepada bakal pelanggan yang berminat dalamALASTIN LUAR
 • Untuk memenuhi keperluan rasmi dan undang-undang
 • Untuk menjalankan aktiviti jualan untuk kedai online kami
 • Untuk menerima maklumat melalui borang hubungan kami
 • Untuk tujuan HR
 • Untuk memilih pemohon kerja

3. PENERIMA KOMUNIKASI ELEKTRONIK

Penerima yang kami hantar data peribadi

Apabila kami telah menerima data untuk tujuan pemprosesan, kami tidak sekali-kali menghantar data tersebut kepada pihak ketiga tanpa mendapatkan kebenaran nyata subjek data atau tanpa mengumumkan pemindahan data tersebut secara nyata.

 

3.1 Pemindahan data kepada pemproses luaran

Kami hanya menghantar data kepada pemproses luaran jika kami telah membuat perjanjian dengan mereka yang memenuhi keperluan undang-undang untuk kontrak dengan pemproses.Kami hanya menghantar data peribadi kepada pemproses di luar Kesatuan Eropah jika terdapat jaminan bahawa tahap perlindungan data mereka adalah sesuai.

 

4. TEMPOH PENGEKALAN

Berapa lama kita menyimpan data peribadi

Kami memadamkan data peribadi seperti yang dikehendaki oleh asas undang-undang di mana kami menjalankan pemprosesan data.Jika kami menyimpan data anda berdasarkan persetujuan anda, kami memadamkannya selepas tempoh pengekalan dimaklumkan kepada anda atau seperti yang diminta oleh anda.

5. HAK MATA PELAJARAN DATA

Hak yang anda berhak

Sebagai subjek data yang terjejas oleh pemprosesan data, anda berhak mendapat hak berikut di bawah undang-undang perlindungan data:

 • Hak untuk mendapatkan maklumat:Atas permintaan, kami akan memberikan anda maklumat percuma tentang takat, asal dan penerima data yang disimpan dan tujuan penyimpanan.Sila tatal ke bawah untuk mencari borang permintaan maklumat.Jika permintaan untuk maklumat adalah terlalu kerap (iaitu lebih daripada dua kali setahun), kami berhak untuk mengenakan yuran pembayaran balik perbelanjaan.
 • Hak untuk pembetulan:Jika maklumat yang salah disimpan walaupun kami berusaha untuk mengekalkan data yang tepat dan terkini, kami akan membetulkannya atas permintaan anda.
 • Pemadaman:Di bawah syarat tertentu anda berhak untuk memadam, contohnya jika anda telah mengemukakan bantahan atau jika data telah dikumpul secara menyalahi undang-undang.Jika terdapat alasan untuk pemadaman (iaitu jika tiada kewajipan berkanun atau kepentingan mengatasi terhadap pemadaman), kami akan menjejaskan pemadaman yang diminta tanpa penangguhan yang tidak wajar.
 • Sekatan:Jika terdapat alasan yang wajar untuk pemadaman, anda juga boleh menggunakan alasan tersebut untuk meminta sekatan pemprosesan data sebaliknya;dalam kes sedemikian, data yang berkaitan mesti terus disimpan (cth untuk pemeliharaan bukti), tetapi tidak boleh digunakan dengan cara lain.
 • Bantahan/pembatalan:Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data yang dijalankan oleh kami jika anda mempunyai kepentingan yang sah, dan jika pemprosesan data dijalankan untuk tujuan pemasaran langsung.Hak anda untuk membantah adalah mutlak dalam kesannya.Sebarang persetujuan yang anda berikan boleh dibatalkan secara bertulis pada bila-bila masa dan percuma.
 • Kemudahalihan data:Jika, selepas memberikan kami data anda, anda ingin menghantarnya kepada pengawal data yang berbeza, kami akan menghantarnya kepada anda dalam format mudah alih elektronik.
 • Hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data:Sila ambil perhatian juga bahawa anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data: Anda berhak untuk mengadu kepada pihak berkuasa penyeliaan, khususnya di negara ahli tempat tinggal anda, tempat kerja anda atau tempat pelanggaran yang disyaki, jika anda percaya bahawa pemprosesan data peribadi anda telah melanggar GDPR.Walau bagaimanapun, anda juga dialu-alukan untuk menghubungi kami secara terus pada bila-bila masa.

6. BORANG HUBUNGI

Butiran anda, termasuk data peribadi yang disampaikan melalui borang hubungan kami, dihantar kepada kami melalui pelayan mel kami sendiri untuk tujuan menjawab pertanyaan anda dan kemudiannya diproses dan disimpan oleh kami.Data anda hanya digunakan untuk tujuan yang dinyatakan pada borang dan dipadamkan selewat-lewatnya 6 bulan selepas tamat pemprosesan.

 

7.NOTA MENGENAI KESELAMATAN

Kami berusaha untuk mengambil semua langkah teknikal dan organisasi yang mungkin untuk menyimpan data peribadi anda dengan cara yang tidak boleh diakses oleh pihak ketiga.Apabila berkomunikasi melalui e-mel, keselamatan data yang lengkap tidak dapat dijamin, dan oleh itu kami mengesyorkan agar anda menghantar maklumat sulit melalui mel permukaan.

 

8.PERUBAHAN KEPADA DASAR PRIVASI DATA INI

Kami mungkin menyemak Dasar Privasi Data ini dari semasa ke semasa, jika sesuai.Penggunaan data anda sentiasa tertakluk kepada versi terkini yang berkaitan, yang boleh dipanggil diwww.alastinmarine.com/pdasar persaingan.Kami akan menyampaikan perubahan kepada Dasar Privasi Data ini melaluiwww.alastinmarine.com/pdasar persainganatau, jika kami mempunyai hubungan perniagaan dengan anda, melalui e-mel ke alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda.

Kami berbesar hati untuk membantu jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi Data ini atau mengenai mana-mana perkara yang dibangkitkan di atas.Jangan ragu untuk menghubungi kami secara bertulis pada bila-bila masa, menggunakan alamat mel permukaan berikut:andyzhang, Di Halaman 9, Jalan Nanliu, Jalan Liuting, Daerah Chengyang, Qingdao, Wilayah Shandong, China, atau alamat e-mel:andyzhang@alastin-marine.com.Anda juga boleh menyerahkan permintaan anda secara lisan kepada Jabatan Perlindungan Data kami di alamat yang disebutkan di atas.Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan anda tanpa kelewatan yang tidak wajar.